about us :

โรคร้ายต่าง ๆ คงเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน หรือคนรอบข้างอย่างแน่นอน

แต่เรื่องของอนาคตก็ล้วนเป็นสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึง วันนี้เราอาจจะแข็งแรงดี แต่วันพรุ่งนี้ใครเล่าจะรู้ ฉะนั้น เว็บไซต์ของเราจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคร้ายต่าง ๆ พร้อมสาเหตุ และวิธีแก้ไขเบื้องต้น โดยข้อมูลทั้งหมด เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพราะทางเราศึกษามาเป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการเผยแพร่

ทั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความตั้งใจนั้น จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณหลีกเลี่ยงจากภาวะเสี่ยง และสามารถป้องกันโรคร้ายต่าง ๆ ได้ทันเวลา