โรค MONO เป็น STD หรือไม่? ติดต่อผ่านทางไหนง่ายที่สุด?

โรค MONO เป็น STD หรือไม่? ติดต่อผ่านทางไหนง่ายที่สุด?

May 20, 2021 0 By Erica

เรารู้จักโรคเอดส์ และ โรคอื่นๆ ที่ติดต่อง่ายผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่เราอาจยังไม่เคยได้ยินเชื้อ Mononucleosis หรือ ที่เรียกสั้นๆว่า Mono ซึ่งเป็น โรคติดต่ออีกประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจาก ไวรัสตัวเดียวกับ เริม (Epstein Barr Virus) ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ และง่ายที่สุดก็คือการติดต่อผ่านการจูบนั่นเอง

โรค Mono คืออะไร?

Mono เป็น ไวรัส EVB ที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ ซึ่งมากกว่า 90% ของชาวอเมริกันมีการติดโรคนี้ โดย จะเริ่มต้นเมื่อมีอายุประมาณ 35 ปีเต็ม ซึ่งการแพร่ระบาดของโรค เกิดขึ้นกับเด็กที่อายุน้อยลง ผู้ซึ่งได้มีการติดต่อกับผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อได้ โดยมีอาการดังนี้1

  • อ่อนเพลียขั้นรุนแรง
  • ปวดเนื้อตัว
  • มีไข้
  • เจ็บคอ
  • มีผื่นขึ้นตามตัว
  • ต่อมน้ำเหลืองโต ใต้รักแร้ และคาง (ต่างอย่าง Wikipedia)
  • ไม่พบบ่อย : ตับโต หรือ ม้ามโต

โดยทั้งหมดนี้จะมีระยะการแสดงอาการหลังได้รับเชื้อ 2-3 สัปดาห์ ซึ่งความน่ากลัวของมันก็คือ เมื่อได้รับเชื้อแล้ว เชื้อจะอยู่ในร่างกายตลอดชีวิต โดยหากเป็นเด็กจะไม่แสดงอาการมาก แต่อาการจะไม่รุนแรงถึงเสียชีวิต แต่อาจเกิดความรำคาญและอันตรายเมื่อต่อมทอลซินโต ทำให้หายใจลำบาก

Mono (โมโนนิวคลิโอสิส) รักษาได้หรือไม่? ต้องป้องกันอย่างไร?

ปัจจุบัน ยังไม่มี วัคซีน หรือ ยา ที่รักษา โรคนี้ได้ มีเพียงวิธีการให้ยาปฎิชีวนะ อย่างต่อเนื่อง และต้องมีการพักผ่อนมากๆ รวมถึง ต้องมีการดื่มน้ำมากๆด้วย โดยหากมีอาการเจ็บปวด ทำได้แค่เพียงทำให้ร่างกายแข็งแรงและรับประทานยา ตามอาการเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดี บางรายงานกล่าวไว้ว่า การรับประทานยาประเภท เพนิซิลลิน หรือ เอมอกซิลิน ควรหลีกเลี่ยง1

สำหรับการป้องกันไวรัสตัวนี้ ซึ่งมาจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่รู้จัก และผู้มีความเสี่ยง เช่นการมีเพศสัมพันธ์กับ สาวรับงาน บริการทางเพศ หรือ บุคคลที่ไม่รู้จัก หรือบุคคลที่ได้รับเชื้อมาก่อนหน้า ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

รวมถึงการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร ไม่ใช้แก้วน้ำ หรือ ของใช้ร่วมกับผู้อื่นด้วย

อย่างไรก็ดี เชื้อไวรัส EVB ตัวนี้ มีความอันตรายน้อยกว่า HIV ที่หลายคนกลัวกัน


ที่มาของบทความ