สาเหตุของโรคโลหิตจางคืออะไร อันตรายหรือไม่

สาเหตุของโรคโลหิตจางคืออะไร อันตรายหรือไม่

May 17, 2021 0 By Erica

ภาวะโลหิตจาง โรคอันตรายที่ต้องระวัง

ภาวะโลหิตจาง เป็นภาวะที่เกิดจากการที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ ซึ่งภาวะนี้พบได้บ่อยในประชากรทั่วไป โดยเม็ดเลือดแดงจะทำหน้าที่ในการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของเนื้อเยื่อ เมื่อเม็ดเลือดแดงลดลงจึงก่อให้เกิดความผิดปกติได้หลากหลาย อาทิ เหนื่อยง่าย วูบ หมดสติ หากอยู่ในภาวะขั้นรุนแรงก็อาจส่งไปถึงการทำงานของหัวใจ เมื่อหัวใจทำงานหนักขึ้นก็อาจถึงขั้นล้มเหลวได้นั่นเอง

ซึ่งสาเหตุของโรคโลหิตจางสามารถแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุใหญ่ ดังนี้

การสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง

  • ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง
  • โรคไตวายเรื้อรัง ทำให้ขาดปัจจัยในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
  • โรคไขกระดูกต่าง ๆ อาทิ มะเร็งในไขกระดูก, การติดเชื้อในกระดูก เป็นต้น
  • โรคเรื้อรังบางชนิด อาทิ โรคมะเร็ง, โรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น
สาเหตุของโรคโลหิตจางคืออะไร อันตรายหรือไม่

สาเหตุของโรคโลหิตจางคืออะไร อันตรายหรือไม่

การทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้นในร่างกาย สำหรับผู้ป่วยในอาการนี้มักมีอาการตัวและตาเหลืองร่วมด้วย

  • โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ผู้ป่วยจะมีอาการที่หลากหลาย อาจจะมีอาการเพียงเล็กน้อย หรือมีโลหิตจางเร็วเมื่อเป็นไข้
  • โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากการขาดเอนไซม์ G-6PD เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ มักพบได้ในเพศชาย ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ แต่หากมีการติดเชื้อหรือได้รับยางบางชนิดก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย จนเกิดเป็นอาการต่าง ๆ อาทิ โลหิตจางเร็ว ดีซ่าน และปัสสาวะสีน้ำปลา
  • โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากภูมิคุ้มกันของตนเองทำลายเม็ดเลือดแดง จะพบบ่อยมากในเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ยังพบร่วมกันกับโรคภูมิคุ้มกันอื่น ๆ อีกด้วย
  • การติดเชื้อบางชนิด อาทิ มาลาเรีย, มัยโคพลาสมา เป็นต้น

การเสียเลือดอาจเกิดขึ้นแบบฉับพลัน

  • อาทิ การเกิดอุบัติเหตุ การตกเลือด หรืออาจจะค่อย ๆ เสียเลือดแบบเรื้อรัง เช่น การเสียเลือดทางประจำเดือนของผู้หญิง การเสียเลือดในทางเดินอาหารของผู้ชายและผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอาการนี้มักจะเสียเลือดแบบเรื้อรังและมีการขาดธาตุเหล็กตามมาด้วย

สำหรับวิธีการรักษาภาวะโลหิตจางจะต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการที่เป็นอยู่ หากผู้ป่วยอยู่ในขั้นรุนแรงควรจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ต้องนอนพักผ่อนไม่ออกแรงใด ๆ รวมไปถึงการให้ออกซิเจน และต้องให้เลือดแดงทดแทนที่เสียไปด้วย

สาเหตุของโรคโลหิตจางคืออะไร อันตรายหรือไม่

สาเหตุของโรคโลหิตจางคืออะไร อันตรายหรือไม่

ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงก็จะได้รับการรักษาตามสาเหตุนั้น ๆ ไป ซึ่งบางครั้งการป่วยโรคนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปี หรือหากมีอาการข้างต้นก็ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับฟังคำแนะนำโดยด่วนจะดีที่สุดค่ะ

ข้อมูลสุขภาพ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์