ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาทำความรู้จักกับเชื้อ HIV ให้มากขึ้น

ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาทำความรู้จักกับเชื้อ HIV ให้มากขึ้น

May 16, 2021 0 By Erica

ผู้ป่วย HIV สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ จริงหรือไม่

HIV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ที่ส่งผลไปถึงโรคเอดส์ (AIDS) ที่เป็นระยะท้ายของการติดเชื้อ HIV จะมีภูมิคุ้มกันต่ำและอาจมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เข้ามาได้ โดยเชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CD4 (ซีดีโฟร์) ที่ส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง เสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ อาทิ ปอดบวม เยื้อหุ้มสมองอักเสบ วัณโรค เป็นต้น รวมไปถึงโรคมะเร็งบางชนิด ซึ่งหากป่วยแล้วก็จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป และอาจเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตได้

แต่ทั้งนี้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควร จะถูกเรียกว่า ‘ผู้ติดเชื้อ HIV’ แต่สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำลง จนกระทั่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ จะเรียกว่า ‘ผู้ป่วยเอดส์’

ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาทำความรู้จักกับเชื้อ HIV ให้มากขึ้น

ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาทำความรู้จักกับเชื้อ HIV ให้มากขึ้น

สำหรับเชื้อ HIV จะสามารถติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัสเลือด น้ำเหลือง น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด ในส่วนของน้ำลาย เสมหะ หรือน้ำนมจะมีปริมาณเชื้อ HIV ที่น้อย และเหงื่อ ปัสสาวะ หรืออุจจาระ แทบไม่พบเชื้อ HIV เลย โดยเชื้อ HIV จะมีช่องทางการติดต่อที่สำคัญ ดังนี้

  1. การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน เช่น การไม่สวมถุงยางอนามัย สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับชายหญิง ชายชาย และหญิงหญิง ทั้งผ่านทางช่องคลอดและทวารหนัก โดยมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ติดเชื้อ HIV มักได้รับเชื้อมาจากการมีเพศสัมพันธ์
  2. การใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ มักจะพบในกลุ่มของการฉีดยาเสพติดเข้าเส้นเลือด
  3. การสัมผัสเลือดหรือน้ำเหลืองของผู้ติดเชื้อ ผ่านแผลเปิดหรือรอยถลอกต่าง ๆ โดยไม่ผ่านการป้องกัน รวมไปถึงการใช้ของร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ ที่ยังไม่ผ่านการทำความสะอาดอย่างเพียงพอ เช่น มีดโกนหนวด กรรไกรตัดเล็บ เข็มเจาะหู ฯลฯ ที่อาจจะมีเลือดของผู้ติดเชื้อติดมาอยู่
  4. การติดต่อจากแม่สู่ลูก ทั้งในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด ไปจนถึงการให้นมลูก
  5. การรับโลหิตจากผู้บริจาคที่มีเชื้อ HIV ปนเปื้อน ถือว่ามีโอกาสน้อยมากในปัจจุบัน เนื่องจากโลหิตที่บริจาคทุกขวดจะต้องผ่านการตรวจสอบหาเชื้อ HIV ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาทำความรู้จักกับเชื้อ HIV ให้มากขึ้น

ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาทำความรู้จักกับเชื้อ HIV ให้มากขึ้น

ซึ่งหากสงสัยว่าตนเองได้รับเชื้อ HIV ควรจะรีบปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับยาต้านเชื้อ HIV แบบฉุกเฉิน หรือยา PEP(เพ็บ) ภายใน 72 ชั่วโมง หรือหากมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อก็สามารถกินยา PrEP (เพร็บ) ซึ่งเป็นยากินก่อนที่จะรับเชื้อหรือป้องกันเชื้อ HIV ได้นั่นเอง นอกจากนี้ผู้ป่วย HIV อาจมีอาการที่คล้ายคลึงกับโรคอื่น ๆ ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจ ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อเป็นประจำทุกปี หากพบไวก็จะช่วยให้โรคนี้ไม่ลุกลาม และช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป

ข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล