ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาทำความรู้จักกับเชื้อ HIV ให้มากขึ้น

ผู้ป่วย HIV สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ จริงหรือไม่ HIV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ที่ส่งผลไปถึงโรคเอดส์ (AIDS) ที่เป็นระยะท้ายของการติดเชื้อ HIV จะมีภูมิคุ้มกันต่ำและอาจมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เข้ามาได้ โดยเชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CD4 (ซีดีโฟร์) ที่ส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง เสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ อาทิ ปอดบวม เยื้อหุ้มสมองอักเสบ วัณโรค เป็นต้น รวมไปถึงโรคมะเร็งบางชนิด ซึ่งหากป่วยแล้วก็จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป และอาจเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตได้ แต่ทั้งนี้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควร จะถูกเรียกว่า ‘ผู้ติดเชื้อ HIV’ แต่สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำลง จนกระทั่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ จะเรียกว่า ‘ผู้ป่วยเอดส์’ สำหรับเชื้อ HIV จะสามารถติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัสเลือด น้ำเหลือง น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด ในส่วนของน้ำลาย เสมหะ หรือน้ำนมจะมีปริมาณเชื้อ HIV ที่น้อย และเหงื่อ ปัสสาวะ… Continue reading ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มาทำความรู้จักกับเชื้อ HIV ให้มากขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน คืออะไร มีวิธีรักษาอย่างไรบ้าง

โรคเบาหวาน จุดเริ่มต้นของโรคแทรกซ้อน โรคเบาหวาน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคป่วยเรื้อรังที่มักเป็นต้นเหตุของการนำไปสู่โรคร้ายแรงอื่น ๆ เป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญอาหาร ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน เนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลิน และเมื่อร่างกายขาดอินซูลินจะทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ โดยปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน มีดังนี้ กรรมพันธุ์ น้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐาน ความอ้วน และขาดการออกกำลังกาย อายุที่เพิ่มมากขึ้น การติดเชื้อไวรัสบางชนิด ความเครียดเรื้อรัง การตั้งครรภ์ โรคที่เกี่ยวกับตับอ่อน เช่น ตับอ่อนอักเสบ หรือการได้รับการผ่าตัดตับอ่อน ผู้ป่วยที่มีประวัติป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ, หลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตสูง การรักษาโรคเบาหวาน มีอะไรบ้าง โรคเบาหวานเป็นโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มอาการเรื้อรัง ที่ในขณะนี้ยังไม่มีวิธีการที่จะรักษาให้หายขาดได้ แต่จะใช้วิธีการรักษาเพื่อให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์ปกติให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้จะต้องรักษาระดับของความดันโลหิต ไขมันในเส้นเลือด และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ โดยผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์ตามกำหนด เพื่อให้แพทย์ได้ติดตามอาการเป็นระยะอย่างใกล้ชิด จะมีทั้งแบบวิธีรักษาที่ใช้ยา และแบบไม่ใช้ยา แต่สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหาร การควบคุมน้ำหนัก การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา ที่สำคัญต้องระวังในเรื่องของการรับประทานยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่อยู่ในกลุ่มของเสตียรอยด์ ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนการรับประทานยาจะดีที่สุด โรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในภาวะเบาหวาน อย่างที่ได้บอกไปในตอนต้น ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ… Continue reading ปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวาน คืออะไร มีวิธีรักษาอย่างไรบ้าง

โรคย้ำคิดย้ำทำ มีสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีรักษาหรือไม่

อาการย้ำคิดย้ำทำ เป็นอย่างไร โรคย้ำคิดย้ำทำ หรือ obsessive-compulsive disorder(OCD) เป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความคิด ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการความคิดแบบซ้ำ ๆ มีความกังวล และมักจะพฤติกรรมเดิม ๆ ออกมา เพื่อลดความไม่สบายใจที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งตัวผู้ป่วยเองจะรู้สึกตัวเองตลอดว่านี่เป็นอาการที่ไม่มีเหตุผล แต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดการกระทำและความคิดเหล่านั้นได้ ทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เป็นอยู่ โดยอาการของโรคนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อาการย้ำคิด และอาการย้ำทำ อาการย้ำคิด หรือ obsession: เป็นความคิด ความรู้สึก หรือจินตนาการ ที่มักจะเกิดขึ้นมาแบบซ้ำ ๆ แบบที่ผู้ป่วยรู้ตัวเองว่าไร้เหตุผล เช่น มีความคิดว่าตนเองมือสกปรก, จินตนาการเกี่ยวกับเรื่องเพศ, คิดซ้ำ ๆ ว่าตัวเองทำผิด ฯลฯ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความไม่สบายใจ และรู้สึกรำคาญต่อความคิดนี้ อาการย้ำทำ หรือ compulsion: เป็นพฤติกรรมซ้ำ ๆ ที่ผู้ป่วยทำขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความคิด หรือทำตามกฎเกณฑ์ที่ผู้ป่วยตั้งเอาไว้ เพื่อป้องกันความไม่สบายใจจากการย้ำคิด เช่น ต้องล้างมือซ้ำๆ, พูดขอโทษซ้ำ ๆ… Continue reading โรคย้ำคิดย้ำทำ มีสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีรักษาหรือไม่

เครื่อง Excimer 308 ช่วยรักษาโรคด่างขาวได้อย่างไร วันนี้มีคำตอบ

โรคด่างขาว คืออะไร ทำไมต้องเข้ารับการรักษา สำหรับผู้ที่มีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอกัน หรือมีดวงสีขาว ๆ สามารถเป็นได้หลายโรค อาทิ โรคด่างขาว โรคเรื้อน เกลื้อนน้ำนม ฯลฯ หรือบางคนอาจจะมีผลข้างเคียงจากการฉีดยาหรือทายาบางชนิด ดังนั้นหากใครที่มีปัญหาเหล่านี้ ควรที่เข้าพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องก่อนการรักษา แต่ในส่วนของวันนี้เราจะทุกคนไปทำความรู้จักกับ ‘โรคด่างขาว’ ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคอันตราย แต่ก็ยังคงเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาเช่นเดียวกันกับโรคอื่น ๆ โดยวิธีสังเกตโรคด่างขาว คือที่บริเวณที่เป็นดวงจะมีวงค่อนข้างกว้าง มีขอบเขตของวงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สาเหตุของการเกิดโรคด่างขาว เป็นโรคที่ร่างกายได้สร้างสารไปทำลายเซลล์ Melanocyte ที่เป็นเซลล์สำหรับสร้างเม็ดเลือดสีที่มีชื่อว่า Melanocyte ถูกทำลาย จึงเป็นเหตุให้ผิวมีสีที่ไม่สม่ำเสมอกัน โดยโรคนี้จะเป็นโรคที่ถ่ายทอดกันทางกรรมพันธุ์ ไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสผิวหนังที่เป็นด่างขาวได้ ดังนั้นคนที่เป็นโรคนี้จึงสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่น ๆ ได้นั่นเองค่ะ ซึ่งจากการสันนิษฐานพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคด่างขาวจะมีความเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ หรือโรคภูมิแพ้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าโรคด่างขาวจะไม่สามารถรักษาให้หายขาด และยังสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีก แต่โดยปกติแล้วใน 50% จะสามารถรักษาหายได้ในระยะยาว แต่หากเป็นซ้ำอีกครั้งก็จะต้องกลับมาปรึกษาแพทย์และเข้ารับการรักษาใหม่ทั้งหมด เครื่อง Excimer 308 เกี่ยวข้องอย่างไรกับการรักษาโรคด่างขาว ในส่วนของการรักษาโรคนี้ หากเป็นผู้ป่วยในระยะแรกจะเริ่มต้นด้วยการทายา ต่อมาคือการฉายแสง หรืออาจจะเป็นแบบผสมผสาน คือ ทานยาด้วยฉายแสงด้วย แต่ในปัจจุบันได้มีการผลิตเครื่องมือฉายแสงที่เรียกว่า Excimer… Continue reading เครื่อง Excimer 308 ช่วยรักษาโรคด่างขาวได้อย่างไร วันนี้มีคำตอบ

โรคกระเพาะอาหารเกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่

โรคกระเพาะอาหารภัยร้ายของคนวัยทำงาน โรคแผลกระเพาะอาหารหรือที่หลาย ๆ คนเรียกกันว่า ‘โรคกระเพาะ’ เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบ จุกเสียด แน่นที่บริเวณลิ้นปี่ โดยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนการรับประทานอาหารและหลังการรับประทานอาหาร จะพบบ่อยในกลุ่มคนวัยทำงาน คนที่มีความเครียด และคนที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ซึ่งโรคนี้ดูเผิน ๆ อาจจะไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นัก แต่จริง ๆ แล้วหากเป็นแบบเรื้อรังหรือเกิดขึ้นแบบบ่อยครั้ง คุณอาจจะต้องได้รับการแอทมิทที่โรงพยาบาลเลยก็ได้ ดังนั้นคุณควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาโรคนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง สาเหตุของโรคกระเพาะอาหาร การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา การรับประทานยาแก้อักเสบ หรือยาที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ ภาวาเครียด ความกังวล การติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร การมีเนื้องอกในกระเพาะอาหาร อาจเป็นได้ทั้งเนื้อร้าย และเนื้อดี โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารมักเกิดอาการแสบร้อนที่บริเวณท้องใต้ลิ้นปี่เหนือสะดือขึ้นมา รู้สึกอิ่มเร็วกว่าปกติ บางรายอาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วย นอกจากนี้อาจเกิดอาการกรดไหลย้อน เรอเปรี้ยว และแสบร้อนบริเวณหน้าอก วิธีรักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างถูกวิธี การรักษาโรคกระเพาะอาหารที่สำคัญที่สุด คือการป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคนี้นั่นเองค่ะ แต่ทั้งนี้หากเป็นโรคกระเพาะอาหารขึ้นมาแล้วผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการวินิจฉัยเพื่อทำการรักษาต่อไป โดยปัจจุบันจะสามารถแบ่งการรักษาได้ 2 แบบ คือ การรักษาด้วยยา : การรักษาประเภทนี้แพทย์จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่หากผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะไว แพทย์ก็จะให้ยาลดอาการของโรคกระเพาะ (ให้ยาตามอาการที่เป็น) การรักษาแบบไม่ใช้ยา : ส่วนใหญ่การรักษาประเภทนี้จะต้องพึ่งพาการผ่าตัด… Continue reading โรคกระเพาะอาหารเกิดจากอะไร อันตรายหรือไม่

โรคไตเกิดจากอะไร ไม่รับประทานของเค็มมีสิทธิเสี่ยงหรือไม่

อาการของโรคไต มีอะไรบ้าง? ทุกวันนี้มีโรคต่าง ๆ รอบตัวที่กำลังจ้องเล่นงานคุณอยู่ โดยตัวเราเองก็ไม่สามารถกำหนดโชคชะตาชีวิตได้เลยว่า วันข้างหน้าเราจะเป็นโรคอะไร หรือมีปัจจัยใดที่เรากำลังทำอยู่แล้วส่งผลต่ออนาคตได้บ้าง ดังนั้นแนวทางการป้องกันโรคร้ายที่ดีที่สุดคงต้องเริ่มมาตั้งแต่ตัวเรา ทั้งในเรื่องของการพักผ่อน การออกกำลังกาย ไปจนถึงการรับประทานอาหาร โดยหลาย ๆ คนมักคุ้นเคยกับประโยคที่ว่า ‘กินเค็มระวังเป็นไต’ ซึ่งคำพูดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิ้น ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดเป็นเวลานานมักเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันโรคไตกลับไม่ได้ทำร้ายแค่กับผู้ที่ชอบกินเค็มเท่านั้น แต่ปัจจัยอื่น ๆ ก็อาจส่งผลต่อการเป็นโรคไตได้เช่นกัน ไตทำหน้าที่อะไร? ในส่วนของไตเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งในร่างกาย ที่ทำหน้าที่กำจัดของเสีย ควบคุมความเป็นกรด – ด่างในกระแสเลือด ควบคุมปริมาณน้ำในร่างกาย ตลอดจนควบคุมความสมดุลของเกลือแร่ ดังนั้นหากไตเริ่มทำงานผิดปกติ หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้ร่างกายเกิดภาวะเลือดจางและขาดวิตามิน โดยโรคที่เกิดจากไตมีด้วยกันหลายโรค ได้แก่ ไตอักเสบ, ไตเรื้อรัง, ไตวาย, นิ่วในไต และกรวยไตอักเสบ ซึ่งจริง ๆ แล้วผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตนั้นไม่ได้มีแค่กลุ่มคนที่ชอบรับประทานอาหารเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงเพียงอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้วมีอีกหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ อาทิ พันธุกรรม, โรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อไต, ผู้สูงอายุ, การดื่มน้ำในปริมาณที่น้อย, ความเครียด เป็นต้น สัญญาณอาการโรคไต ไตเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองให้กลับมาในสภาพที่สมบูรณ์ได้… Continue reading โรคไตเกิดจากอะไร ไม่รับประทานของเค็มมีสิทธิเสี่ยงหรือไม่

โรคฮิตของคนวัยทำงาน ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม!

คนวัยทำงานเสี่ยงต่อการเป็นโรคใดบ้าง ? คนวัยทำงานส่วนใหญ่จะเริ่มต้นตั้งแต่วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ไปจนวัยกลางคน ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้แม้ว่าสุขภาพร่างกายจะมีความแข็งแรงดี แต่ก็ไม่ควรชะล่าใจในร่างกายของตัวเองเด็ดขาด เพราะบางคนอาจป่วยง่าย ๆ หรือมีโรคต่าง ๆ เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัว ซึ่งต้นตอของการเกิดโรคของคนวัยทำงานส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากอาหารการกิน การใช้ชีวิต หรือแม้แต่การทำงานหนักก็เป็นสาเหตุหลักของสุขภาพที่แย่ได้เช่นกัน ออฟฟิศซินโดรม : หลายคนคงคุ้นหูกับโรคนี้กันมาบ้างแล้ว ซึ่งโรคนี้จะเกิดขึ้นกับพนักงานที่นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่ได้ลุกขึ้นเดิน หรือขยับตัวเท่าที่ควร จนทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึง และส่งผลต่อการอักเสบได้ โรคเครียดลงกระเพาะ : โรคนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะขณะที่เรากำลังเครียด หรือกำลังวิตกกังวลกับอะไรสักอย่าง ระบบประสาทจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมามากกว่าปกติ ทำให้กระเพาะเกิดการระคายเคือง และส่งผลต่อการเป็นโรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน : เนื่องด้วยความเร่งรีบของคนวัยทำงาน ทำให้มีตัวเลือกในการรับประทานอาหารไม่มากนัก จึงทำให้คนส่วนใหญ่เลือกบริโภคอาหารที่ง่ายเพื่อความรวดเร็ว หรือบางคนไม่มีเวลากินข้าวจึงต้องกินในช่วงก่อนนอนแล้วเข้านอนทันที ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนทั้งสิ้น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ : สาเหตุหลักของการเป็นโรคนี้คือ เมื่อปวดปัสสาวะแล้วไม่ยอมลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำ ดื่มน้ำน้อย หรือดื่มเครื่องดื่มอื่น ๆ แทนน้ำเปล่า เมื่อทำพฤติกรรมเช่นนี้บ่อย ๆ จึงทำให้คุณกลายเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเอง โรคหัวใจ : ไม่เพียงแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ แต่คนทำงานก็มีความเสี่ยงมากเช่นกัน เพราะคนวัยนี้ต้องทำงานหนัก พักผ่อนน้อย… Continue reading โรคฮิตของคนวัยทำงาน ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม!

7 อันดับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรบ้าง ? เมื่อร่างกายของคนเราเริ่มเดินทางเข้าสู่เลข 5 ระบบการทำงานต่าง ๆ ที่ทำงานมานานก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อร่างกายไม่ได้รับการบำรุง หรือรับการดูแลที่ดีสิ่งที่มักตามมาในช่วงวัยก็คือ ‘โรคภัย’ ต่าง ๆ โดยโรคที่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ทั้งในเรื่องของกรรมพันธุ์ การใช้ชีวิต อาหารการกิน หรือแม้แต่โรคที่คาดไม่ถึง โรคเบาหวาน ถือเป็นโรคที่สามารถพบได้กลุ่มคนทุกวัย แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าจะอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุ โดยสาเหตุของโรคนี้เกิดมาจากร่างกายที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลกระแสเลือดสูงเกินไป หากไม่ได้รับการรักษาที่เข้มงวดก็อาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้ โรคทางสมอง มักเกิดกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน ความดัน หรือผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ และผู้ที่คนในครอบครัวมีประวัติเกี่ยวกับโรคทางสมอง ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไป โรคทางสมองที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์, สมองเสื่อม, หลอดเลือดสมอง เป็นต้น โรคไต ผู้ป่วยโรคนี้อาจไม่แสดงอาการในช่วงแรก แต่เมื่อไตเริ่มเสื่อมมากขึ้นก็จะเริ่มทำหน้าที่ลดลง ก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ความดันโลหิตสูง จนอาจนำไปสู่อาการไตวายเรื้อรัง และหากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ต้นก็อาจนำไปสู่การล้างไต ฟอกเลือด และเปลี่ยนไตในที่สุด โรคความดันโลหิตสูง… Continue reading 7 อันดับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

มะเร็งต่อมลูกหมาก อันตรายไหม มีสาเหตุมาจากอะไร ?

อายุเท่าไหร่มีความเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก ? มะเร็งต่อมลูกหมาก ถูกจัดให้เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในชายไทย และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมลูกหมาก หรือ Original Content By SiPH เป็นหนึ่งในต่อมไร้ท่อของเพศชาย อยู่บริเวณโคนอวัยวะเพศอุ้งเชิงกราน ทำหน้าที่สร้างน้ำเมือกในการมีเพศสัมพันธ์และช่วยหล่อเลี้ยงอสุจิ โดยต่อมลูกหมากจะโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามวัย และหากยิ่งโตมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ปัสสาวะยากขึ้นเท่านั้น ซึ่งผู้ป่วยจะเป็นผู้ชายอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป นับว่าเป็นโรคร้ายแรงในผู้สูงอายุเลยค่ะ สาเหตุของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดขึ้นจากเซลล์ของต่อมลูกหมากที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ผิดปกติ ทำให้เกิดการอุดตันของหลอดปัสสาวะ หรือมีการทำลายเซลล์ปกติของต่อมลูกหมาก และเมื่อเซลล์เกิดการโต พร้อมทั้งเบ่งตัวอย่างรวดเร็วจะทำให้อวัยวะส่วนอื่น ๆ ได้รับผลกระทบ เช่น ตับ ไต ปอด ฯลฯ โดยมันจะทำให้อวัยวะเหล่านี้เสียหาย และถูกทำลายไป หากถึงจุดนั้นแล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ สัญญาณเตือนของอาการป่วย เริ่มรู้สึกปัสสาวะได้ลำบากขึ้น ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือปัสสาวะราดเท้า รู้สึกปวดเมื่อปัสสาวะ หรือหลั่งน้ำอสุจิ มีลดปนในปัสสาวะ หรือน้ำอสุจิ ปัสสาวะในตอนกลางคืน (ไม่เคยเป็นมาก่อน) หากมีอาการต้องสงสัยเหล่านี้ควรรีบเข้ารับคำแนะนำและรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยด่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไป ซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีระยะการเป็นเหมือนกับมะเร็งชนิดอื่น มีทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่… Continue reading มะเร็งต่อมลูกหมาก อันตรายไหม มีสาเหตุมาจากอะไร ?

โรคซึมเศร้า ภัยร้ายที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาด!

แบบไหนถึงเรียกว่าเข้าข่ายสภาวะซึมเศร้า ? คนเราทุกคนเกิดมาล้วนมีปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียด ความว้าวุ่นใจ และความไม่สบายใจกันทุกคน แต่ปัญหาเล็กของคุณอาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับอีกหนึ่งคนหนึ่งก็ได้ ฉะนั้น อย่าตัดสินคนอื่นว่าเขาหรือเธอกำลังเรียกร้องความสนใจ เพราะบางครั้งเขาอาจกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายร้ายแรงอย่าง  ‘โรคซึมเศร้า’ โรคซึมเศร้าหรือกลุ่มโรคทางอารมณ์ เป็นอาการที่มีผลมาจากการทำงานของสารสื่อประสาทเซโรโทนิน Serotonin) นอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) และโดปามีน (dopamine) ที่ลดลง เป็นอาการที่ส่งผลผิดปกติในทางอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้จะรู้สึกเคว้างคว้าง หมดหวัง จนไม่สามารถหาทางออกได้ โดยอาการเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นซึมเศร้านั้นมักมีอาการที่หนักกว่า ทั้งยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่ยากลำบาก ทั้งการมองโลกในแง่ร้าย สิ้นหวัง หมดกำลังใจ ขาดความสามารถในการตัดสินใจ ชอบแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่ต้องการเข้าสังคมกับคนอื่น และนำไปสู่การจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย สาเหตุของโรคซึมเศร้า อาการซึมเศร้าจะถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท คือ โรคซึมเศร้า (ทางจิต), โรคซึมเศร้าหลังคลอดบุตร, โรคซึมเศร้าก่อนมีรอบเดือน และโรคซึมเศร้าตามฤดูกาล โดยสาเหตุหลักของการป่วยเป็นซึมเศร้า มีดังนี้ เกิดจากสมองที่ทำงานผิดปกติที่มีเส้นประสาทไม่สมดุลกัน หรือมีปัญหาในการทำงานประกอบกันกับปัจจัยอื่น ๆ ทั้งด้านความรู้สึก และอารมณ์ มีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแง่ลบ ทั้งทางความคิดและมุมมองต่าง ๆ ก็ส่งผลให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมา หรือถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำร้านจิตใจมาเป็นเวลานาน หรือบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดอาการเศร้าและสิ้นหวัง… Continue reading โรคซึมเศร้า ภัยร้ายที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาด!