Jump to Navigation

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

ครุฑ      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) มาเข้ารับการประเมินในวันที่ 31 มีนาคม 2557

คลิก <Download>

เชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอวิชาการ สคร.เขต 5,6,7

เชิญร่วมส่งผลงานนำเสนอวิชาการ สคร.เขต 5,6,7

วันที่ 23 - 25 เมษายน 2557ห้องประชุม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

“การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ...บทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

สคร.7 ร่วมกับ เรือนจำกลางอุบลราชธานี ตรวจคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขัง เนื่องในวันวัณโรคสากล

สคร.7 ร่วมกับ เรือนจำกลางอุบลราชธานี ตรวจคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขัง เนื่องในวันวัณโรคสากล เผย ผู้ต้องขังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการระบาดของเชื้อเอดส์

นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี กล่าวว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เล็กมาก สามารถเกิดได้กับทุกส่วนของร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูก เยื่อหุ้มสมอง แต่ที่พบและเป็นปัญหามากที่สุดคือ วัณโรคปอด มักพบในคนแก่ คนที่ร่างกายอ่อนแอจากการเป็นโรคอื่นๆ มาก่อน เช่น หวัด หัด ไอกรน และโรคเอดส์ คนขาดสารอาหาร ดื่มเหล้าหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ติดต่อกันได้โดยเมื่อผู้ป่วยไอ จาม ออกมา เชื้อวัณโรคจะกระจายอยู่ในอากาศได้นาน 7-10 วัน เมื่อคนทั่วไปสูดเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ ไอ จาม หรือ หายใจรด ก็จะได้รับเชื้อโรคนี้ โดยมีอาการไข้ต่ำๆ เรื้อรัง มักมีเหงื่อออกในตอนกลางคืนถึงแม้อากาศเย็น มีอาการไอเกิน 2 สัปดาห์ ช่วงแรกจะไอแห้งๆต่อมาจะมีเสมหะออกมา บางครั้งมีเลือดปนเสมหะออกมาด้วย

การจัดทำทิศทางและกรอบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพปีงบประมาณ ๒๕๕๘

Pages

Subscribe to สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี RSS


Main menu 2

by Dr. Radut