Jump to Navigation

อุบลฯ แถลงข่าวเฝ้าระวัง ไข้ซิกา เน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

     วันนี้ (10 ก.พ. 59) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ ๑๐ นายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี และ นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และให้คำแนะนำประชาชน เน้นมาตรการ เก็บบ้าน เก็บขยะ  เก็บน้ำ (3 เก็บ 3 โรค) อ่านต่อ>>

ประกาศผลประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 9 รายการ

     ตาม ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นั้น
     บัดนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาผลการประกวดราคาดังกล่าวแล้ว/ รายละเอียดเพิ่มเติม

ตราอัตลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข

สคร.10 อุบลฯ เผย พยากรณ์โรคปี 59 เฝ้าระวัง 5 โรค คาด "ไข้เลือดออก" ระบาดหนักกว่าปี 56

สคร.10 อุบลฯ เผย พยากรณ์โรคปี 59 เฝ้าระวัง 5 โรค คาด "ไข้เลือดออก" ระบาดหนักกว่าปี 56 อหิวาตกโรค ไข้กาฬหลังแอ่น ไข้หวัดใหญ่ และมือเท้าปาก โรคไม่ติดต่อต้องเข้มเด็กจมน้ำ อุบัติเหตุ เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และหมอกควัน  >>Click

 

Pages

Subscribe to สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี RSS


Main menu 2

by Dr. Radut